Student  Affairs
Student  Affairs
Saturday, September 20, 2014

Get Adobe Flash player

Announcements

Minimize
HIGH SCHOOL STUDENTS- NEW APPLICATIONS

In order to apply for the departments of ISHIK UNIVERSITY;

1- Read the admission conditions in the admission page,

2- Check the names of available departments and tuition fees in the tuition page,

3- Get the application forms  from Ishik University,

4- Fill up the forms and bring it to Ishik University.

 

 
HIGH SCHOOL STUDENTS- NEW APPLICATIONS

In order to apply for the departments of ISHIK UNIVERSITY;

1- Read the admission conditions in the admission page,

2- Check the names of available departments and tuition fees in the tuition page,

3- Get the application forms  from Ishik University,

4- Fill up the forms and bring it to Ishik University.

 

 
Print  

Admission

Minimize

 

 

 ISHIK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye’den Gelecek Öğrenciler için Başvuru Bilgileri
 
GENEL KOŞULLAR
1.    Öğrenciler aşağıdaki kurallara göre Kabul edileceklerdir :
a.    Mülakat, mezuniyet derecesi, LYS puanı ve dil yeterlilik sınavı dikkate alınacaktır.
b.    Dil yeterlilik sınavını geçemeyen öğrenciler bir yıl hazırlık okuyacaktır.
c.     Başvuru yaparken öğrenciler bir form dolduracaklardır. Bu formda dört tercih hakkı verilmektedir. Öğrenciler burada yaptıkları tercih sırasına göre yerleştirilirler.
      2.   Başvuru yapan öğrenciler aşağıdaki şartlara uygun olmalıdır:           
a.    Lise mezunu olmak
b.    Diplomasının Bakanlıktan Denkliği olması (Denklik Erbil’den öğrencinin kendisi tarafından alınır)
c.     Meslek Lisesi mezunu olmamak
d.    35 yaşını geçmemiş olmak
e.    LYS’den taban puan almış olmak
f.     Üniversite tarafından yapılacak mülakatı geçmek.
g.    Herhangi bir sabıka kaydının olmaması
 
TERCİH EDİLEBİLECEK BÖLÜMLER ve ŞARTLARI
Irak vatandaşı olmayan veya liseyi Irak’ta bitirmemiş öğrenciler aşağıdaki bölümleri tercih edebilirler.
 
İngilizce Öğretmenliği
1.    Diploma notunun en az 60 ve İngilizce notunun en az 60 olması gereklidir. (Bu notlarının denkliğinin alınması gerekmektedir.)
 
Matematik Öğretmenliği
1.    Sayısal Bölüm (eşit ağırlık da olabilir) mezunu olmak gereklidir.
2.    Diploma notu en az 60 ve matematik notunun en az 60 olması gerekmektedir. (Bu notlarının denkliğinin alınması gerekmektedir.)
 
İşletme
1.    Diploma notu en az 50 olması gerekmektedir. (Bu notlarının denkliğinin alınması gerekmektedir.)
 
Bilgi Teknolojileri (IT)
1.    Diploma notunun en az 60 olması ve matematik ve fizik dersleri notları toplamının 120 olması gerekmektedir. (Bu notlarının denkliğinin alınması gerekmektedir.)
2.    Sadece sayısal bölüm mezunu öğrenciler başvurabilirler.
 
HARÇLAR VE BURSLAR
 
Ödeme koşulları aşağıdaki şekildedir:
a.    Yurtdışından gelen öğrenciler diğer öğrencilerle aynı ücreti öder ve aynı ödeme koşullarına uyarlar.
b.    Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki eğitim ücreti öğrencinin normal eğitim gördüğü bütün yıllar için geçerlidir.
 
KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
1-    Lise diploma fotokopisi
2-    Lise diplomasının bakanlıktan denklik belgesi
3-    Lise transkriptinin bakanlıktan denklik belgesi
4-    Nüfus cüzdanı fotokopisi
5-    Pasaport Fotokopisi
6-    Oturum Belgesi (İkame dairesinden)
7-    6 Fotoğraf
8-    Makbuz (Öğrenim ücretini yatırdığına dair muhasebeden)
9-    Sağlık Raporu (Üniversite’den sevk alınarak)
10-Kayıt Formları (Üniversite’den temin edilecek)
11-LYS sonuç belgesi
12-Sabıka Kaydı
* Gerektiğinde fotokopi belgelerin aslı da ibraz edilebilmelidir.
 
HATIRLATMALAR:
1-    Sözel bölüm mezunları sadece İngilizce Öğretmenliği ve İşletme bölümlerine başvurabilirler.
2-    Eşit ağırlık mezunlarına sayısal denkliği verilir.
3-    Kabul işlemleri alınan denklik belgelerindeki yazılanlara göre başlatılır.
                 

 

 

 ISHIK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye’den Gelecek Öğrenciler için Başvuru Bilgileri
 
GENEL KOŞULLAR
1.    Öğrenciler aşağıdaki kurallara göre Kabul edileceklerdir :
a.    Mülakat, mezuniyet derecesi, LYS puanı ve dil yeterlilik sınavı dikkate alınacaktır.
b.    Dil yeterlilik sınavını geçemeyen öğrenciler bir yıl hazırlık okuyacaktır.
c.     Başvuru yaparken öğrenciler bir form dolduracaklardır. Bu formda dört tercih hakkı verilmektedir. Öğrenciler burada yaptıkları tercih sırasına göre yerleştirilirler.
      2.   Başvuru yapan öğrenciler aşağıdaki şartlara uygun olmalıdır:           
a.    Lise mezunu olmak
b.    Diplomasının Bakanlıktan Denkliği olması (Denklik Erbil’den öğrencinin kendisi tarafından alınır)
c.     Meslek Lisesi mezunu olmamak
d.    35 yaşını geçmemiş olmak
e.    LYS’den taban puan almış olmak
f.     Üniversite tarafından yapılacak mülakatı geçmek.
g.    Herhangi bir sabıka kaydının olmaması
 
TERCİH EDİLEBİLECEK BÖLÜMLER ve ŞARTLARI
Irak vatandaşı olmayan veya liseyi Irak’ta bitirmemiş öğrenciler aşağıdaki bölümleri tercih edebilirler.
 
İngilizce Öğretmenliği
1.    Diploma notunun en az 60 ve İngilizce notunun en az 60 olması gereklidir. (Bu notlarının denkliğinin alınması gerekmektedir.)
 
Matematik Öğretmenliği
1.    Sayısal Bölüm (eşit ağırlık da olabilir) mezunu olmak gereklidir.
2.    Diploma notu en az 60 ve matematik notunun en az 60 olması gerekmektedir. (Bu notlarının denkliğinin alınması gerekmektedir.)
 
İşletme
1.    Diploma notu en az 50 olması gerekmektedir. (Bu notlarının denkliğinin alınması gerekmektedir.)
 
Bilgi Teknolojileri (IT)
1.    Diploma notunun en az 60 olması ve matematik ve fizik dersleri notları toplamının 120 olması gerekmektedir. (Bu notlarının denkliğinin alınması gerekmektedir.)
2.    Sadece sayısal bölüm mezunu öğrenciler başvurabilirler.
 
HARÇLAR VE BURSLAR
 
Ödeme koşulları aşağıdaki şekildedir:
a.    Yurtdışından gelen öğrenciler diğer öğrencilerle aynı ücreti öder ve aynı ödeme koşullarına uyarlar.
b.    Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki eğitim ücreti öğrencinin normal eğitim gördüğü bütün yıllar için geçerlidir.
 
KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
1-    Lise diploma fotokopisi
2-    Lise diplomasının bakanlıktan denklik belgesi
3-    Lise transkriptinin bakanlıktan denklik belgesi
4-    Nüfus cüzdanı fotokopisi
5-    Pasaport Fotokopisi
6-    Oturum Belgesi (İkame dairesinden)
7-    6 Fotoğraf
8-    Makbuz (Öğrenim ücretini yatırdığına dair muhasebeden)
9-    Sağlık Raporu (Üniversite’den sevk alınarak)
10-Kayıt Formları (Üniversite’den temin edilecek)
11-LYS sonuç belgesi
12-Sabıka Kaydı
* Gerektiğinde fotokopi belgelerin aslı da ibraz edilebilmelidir.
 
HATIRLATMALAR:
1-    Sözel bölüm mezunları sadece İngilizce Öğretmenliği ve İşletme bölümlerine başvurabilirler.
2-    Eşit ağırlık mezunlarına sayısal denkliği verilir.
3-    Kabul işlemleri alınan denklik belgelerindeki yazılanlara göre başlatılır.
                 
Print  
Copyright 2010-2011 IU Student Affairs